Регистрирани заявления

# Рег. номер Дата на регистрация Избрани училища
1 5 12.05.2020 10:05:38 1.ОУ „Иван Вазов”
2 17 12.05.2020 10:07:29 1.ОУ „Иван Вазов”
3 22 12.05.2020 10:08:52 1.ОУ „Иван Вазов”
4 73 12.05.2020 10:34:04 1.ОУ „Иван Вазов”
5 148 12.05.2020 13:09:15 1.ОУ „Иван Вазов”